Domki nad jeziorem żywieckim
REZERWUJ DOMEK:
tel: 798 621 576

Regulamin

 1. Doba najmu domku położonego w Żywcu - Moszczanicy ul. Moszczanicka 104, zaczyna się od godz. 14.00 pierwszego dnia i trwa do godz. 10.00 ostatniego dnia.
 2. Najemca zobowiązany jest używać domku zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.
  Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń domku i jego otoczenia, nie mogą być w dniu odbioru przez Wynajmującego, w stanie pogorszonym w stosunku do stanu, w jakim był domek przekazany Najemcy. Za zniszczenia, jakie nastąpiły podczas pobytu Najemcy w domku odpowiedzialność ponosi Najemca pokrywając koszty naprawy zniszczonych urządzeń lub wyposażenia. Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, w dniu zwrotu domku. Najemca zobowiązuje się do używania obuwia zmiennego w domku – poza pomieszczeniem stanowiącym wiatrołap – a przede wszystkim na panelach i schodach.
 3. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania porządku i przepisów BHP w domku i jego okolicy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, za nieprzestrzeganie przepisów p.poż., odpowiedzialność w pełni ponosi Najemca.
 4. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz używania petard, fajerwerków, sztucznych ogni itp...
 5. Palenie tytoniu może się odbywać wyłącznie poza pomieszczeniami domku, w miejscach do tego przeznaczonych.
 6. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego przyjmować na nocleg dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
 7. Najemca nie może odstępować domku osobom trzecim, a także zobowiązuje się nie zakłócać spokoju otoczeniu domku. Poza obiektem obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 - 7.00. Kierownictwo obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 8. Najemca zobowiązuje do terminowego oddania domku określonego w umowie wraz z kompletem kluczy do rąk własnych Wynajmującego.
 9. Kwota należna za okres najmu domku będzie uiszczona w całości w dniu przyjazdu Najemcy.
 10. Koszty ponoszone przez Najemcę w razie rezygnacji:

  * W przypadku rezygnacji zaliczka, zadatek nie są zwracane.
  * Opóźnienie przyjazdu Najemcy powyżej 1 dnia od daty rezerwacji bez zawiadomienia o tym fakcie Wynajmującego jest uznane za rezygnację z wynajmu, bez zwrotu zaliczki, zadatku.
  * W razie skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od Najemcy, opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi, dotyczy także naruszeni pkt. 7 Regulaminu.

 11. Goście „Domek Glorii nad Jeziorem Żywieckim" korzystający z usług domku, zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i BHP.

Tel. Kont. 798621576

Lokalizacja
Mapa dojazdu
Polecamy
Kosmetyka Żywiec
Responsive Design
strzałka do góry